بعضی‌ها به رهبری گزارش می‌دادند محصولات دینی مشتری ندارد/ حوزه هنری هم اشتباه می‌کند/ بذل و بخشش شورای پروانه نمایش از جیب سینماداران

بعضی‌ها به رهبری گزارش می‌دادند محصولات دینی مشتری ندارد/ حوزه هنری هم اشتباه می‌کند/ بذل و بخشش شورای پروانه نمایش از جیب سینماداران

نظرات

ارسال نظر