وزیر سابق اقتصاد روسیه به جرم دریافت رشوه محاکمه می‌شود

وزیر سابق اقتصاد روسیه به جرم دریافت رشوه محاکمه می‌شود

نظرات

ارسال نظر